Zapraszamy na szkolenie!

5 luty 2014 -

Zapraszamy na szkolenie pt. „Co po abolicji?”

Już 18.02.2014 (wtorek) w naszej Fundacji w godzinach 16.30-19.30 odbędzie się bezpłatne spotkanie z pracownikiem MUW oraz prawnikiem HFPC. Tematem spotkania będzie możliwość legalizacji pobytu po upływie ważności zezwolenia udzielonego w ramach abolicji 2012 r.

Dowiedzą się Państwo jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak udokumentować wysokość dochodów, jak sprowadzić do Polski swoją rodzinę i wiele innych.

Spotkania realizowane w ramach projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.

Spotkanie będzie tłumaczone na język ukraiński.

Zapraszamy!

treść zaproszenia: po polsku i po ukraińsku