Prace Senatu RP nad petycją HFPC dotyczącą eksmisji do pomieszczenia tymczasowego

DrukujHelsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała w marcu 2015 r. petycję do Senatu, w której zwrócono uwagę na potencjalną niezgodność z Konstytucją praktyki stosowania instytucji pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z art. 1046 k.p.c. W ocenie HFPC nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu prowadzą […]

[1-06-2016]

Opinia HFPC o ustawie antyterrorystycznej

DrukujHFPC zaopiniowała projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. HFPC krytycznie odniosła się do szeregu postulowanych zmian. Mimo obietnic ze strony rządu dotyczących możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych na ten temat, projekt ustawy nie tylko nie był konsultowany, ale również przez kilka miesięcy pozostawał utajniony. „Taki tryb procedowania jest nieadekwatny do powagi celu projektowanej ustawy, czyli próby zapewnienia […]

[19-05-2016]

Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?

DrukujW styczniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności. Była to reakcja na wprowadzone w Polsce zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała analizę ram prawnych oraz wyzwań związanych z prowadzeniem tej procedury przez Komisję. Procedura kontroli praworządności prowadzona przez Komisję jest jednym z kilku mechanizmów monitorowania stanu praworządności […]

[13-05-2016]

Projekt zmian w skardze na przewlekłość – opinia HFPC

„Projekt ustawy mającej na celu wykonanie wyroku Rutkowski przeciwko Polsce wymaga dalszych prac legislacyjnych” – wynika z opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

[11-05-2016]

Odpowiedź Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na skargę HFPC

DrukujHelsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź na skargę do sądu w sprawie odmowy udostępnienia dokumentacji złożonej przez kandydatów w trakcie konkursu na stanowisko Dyrektora IWS. Przypomnijmy, w listopadzie 2015 r. Fundacja skierowała do IWS wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przebiegu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora IWS. Zwrócono się o przekazanie listy osób, które […]

[19-04-2016]

HFPC o prawie do informacji w postępowaniu karnym

DrukujHFPC przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości swoje uwagi do projektowanych wzorów pouczeń stosowanych w postępowaniach karnych i w sprawie o wykroczenie. Modyfikacje tych wzorów wynikały głównie z ostatnich zmian przepisów procedury karnej, które wejdą w życie 15 kwietnia 2016 r. HFPC wskazała, że sposób przedstawienia informacji o prawach i obowiązkach osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia […]

[13-04-2016]

Seminarium „Unijna procedura sprawdzania praworządności – panaceum czy placebo?”

DrukujHelsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z unijną procedurą kontroli praworządności. W styczniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wdrożeniu tej procedury w związku ze zmianami prawa w Polsce dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Podczas seminarium chcielibyśmy przedyskutować – z udziałem zaproszonych gości – zarówno aspekty formalne tej […]

[12-04-2016]

Przyznano nagrody w konkursie „Sędzia Europejski 2015”

DrukujPodczas dorocznego spotkania Zarządu Głównego Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników wręczono nagrody w konkursie o tytuł honorowy „Sędzia Europejski 2015”. Laureatami konkursu zostali: Sądy Rejonowe: Sędzia Ewa Felińczak, Sąd Rejonowy we Włocławku; Sądy Okręgowe: Sędzia Dariusz Mazur, Sąd Okręgowy w Warszawie; Sądy Apelacyjne: Sędzia Aleksandra Janas, Sąd Apelacyjny w Katowicach; Wojewódzkie Sądy Administracyjne: Sędzia Ewa […]

[11-04-2016]

Opinia HFPC w sprawie ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną

DrukujHFPC skierowała do Senatu opinię w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 124), nad którą trwają obecnie prace legislacyjne. W ocenie HFPC, deklarowane przez projektodawców cele ustawy, a więc wzmocnienie gospodarstw rodzinnych oraz ochrona przed spekulacyjnym obrotem ziemią rolną, zasadniczo nie wywołują […]

[7-04-2016]
Strona 1 z 5112345...102030...Ostatnia »

Tagi