Dać radę w Polsce II

POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 12

 

Nauka i praca cudzoziemców w Polsce – nowy poradnik

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wydała kolejną broszurę skierowaną do obywateli państw trzecich, pod tytułem Nauka i praca cudzoziemców w Polsce. Przedstawiono w niej zasady, na jakich cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności. Omówione zostały procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i pobyt w związku z pracą, zwracając uwagę na zmiany, jakie wejdą w życie od stycznia 2018 roku. Część broszury poświęcona jest prawom pracowniczym, na przykład regulacjom dotyczącym urlopów (wypoczynkowego, rodzicielskiego) czy pracy w nadgodzinach. W publikacji zawarto porady, co robić w przypadku konkretnych problemów napotykanych podczas wykonywania pracy, a także wzór przedsądowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Broszura dostępna jest tutaj.

Polskie święta i religia nie tylko dla obcokrajowców

18 listopada 2017, w godz. 11.00-14.00, w Centrum Wielokulturowym w Warszawie odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu „Jak dobrze znasz Polskę? – spotkania nie tylko dla obcokrajowców”, poświęcone tym razem świętom religijnym. Spotkania adresowane są zarówno do obcokrajowców mieszkających w Polsce, jak i Polaków chcących spotkać ciekawe osoby z różnych zakątków świata i gotowych spojrzeć na różne aspekty życia w Polsce z innej niż dotychczas perspektywy. Rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim, ale w razie potrzeby Centrum zapewnia pomoc tłumacza polsko-angielskiego.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się tutaj. Można zarejestrować się na jedno lub na kilka spotkań.

Bezpłatne poradnictwo prawne i biznesowe

Fundacja Polskie Forum Migracyjne oferuje porady dla migrantów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W poniedziałki i czwartki biurze Fundacji przy ul. Szpitalnej 5/14 w Warszawie dyżur pełnią prawnik oraz doradca biznesowy. Poradnictwo prawne obejmuję kwestie legalizacji pobytu, zaś biznesowe – wsparcie w zakresie zakładania i rozwoju firmy oraz sprawach podatkowo-księgowych. Pomoc oferowane jest bezpłatnie, po wcześniejszym zapisaniu się na dyżur (tel: 692 913 993, e-mail: kariera@forummigracyne.org) Więcej informacji na stronie Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Listopadowe festiwale i przeglądy filmowe

2 listopada rozpocznie się 11. edycja Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. Projekcjom filmów będzie towarzyszyć szereg wydarzeń artystycznych, takich jak wernisaże, wystawy, spotkania ze znakomitymi rosyjskimi twórcami oraz dyskusje. Festiwal potrwa do 12 listopada. Szczegółowy program i informacje o biletach można znaleźć na stronie festiwalu.

Na festiwalu „Pięć smaków” będzie można obejrzeć najciekawsze produkcje azjatyckiej kinematografii, w tym te powstające w najmniejszych i najmniej znanych krajach. W tegorocznym programie znalazła się między innymi retrospektywa kinematografii Butanu oraz dorobku filmowego hongkońskiej reżyserki Ann Hui. Festiwal obędzie się w dniach 15-22 listopada w Warszawie. Program projekcji i wydarzeń towarzyszących znajduje się tutaj.

Informacje o innych festiwalach i przeglądach filmowych możne znaleźć tutaj.

 

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 11

 

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

Od stycznia 2018 roku cudzoziemcy będą mogli być zatrudniani w Polsce do prac sezonowych – czyli do wykonywania pracy w ramach określonej działalności (np. w rolnictwie, hotelarstwie, gastronomii) przez okres maksymalnie 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca?

O zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca ubiega się pracodawca, zaś zezwolenie takie wydaje starosta. Starosta rozpatruje wnioski z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pracowali na podstawie umowy o pracę u danego pracodawcy (na podstawie zezwolenia na pracę sezonową).

Jak wygląda procedura zezwolenia na pracę sezonową?

Procedura ta składa się z następujących etapów:

 • Pracodawca składa do starosty wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
 • Starosta wpisuje wniosek do ewidencji i wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie.
 • Pracodawca przekazuje to zaświadczenie cudzoziemcowi.\
 • Mając to zaświadczenie, cudzoziemiec występuje do konsula o wizę, a następnie przyjeżdża do Polski lub wjeżdża w ramach ruchu bezwizowego.
 • Po przyjeździe cudzoziemca do Polski, pracodawca przedstawia staroście kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce oraz informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca.
 • Starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

 

Jakie dokumenty składa się wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • Test rynku pracy (z tego obowiązku będą zwolnieni obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).
 • Wypisy z właściwego rejestru dotyczące pracodawcy (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Dowód osobisty lub dokument podróży pracodawcy, jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna.
 • Umowę spółki w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z o.o. w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji.
 • Kopie wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca.
 • Gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja pracy tymczasowej – dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej.
 • Dowód wpłaty za złożenie wniosku.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wynagrodzenia cudzoziemca?

Tak. Wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie jest niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Czy pracodawca może dać zakwaterowanie cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową?

Tak. Jeśli pracodawca zapewnia cudzoziemcowi mającemu wykonywać pracę sezonową zakwaterowanie, wówczas powinien on zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę określającą warunki najmu lub użyczenia kwatery. Czynsz najmu nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Przed podpisaniem umowy pracodawca ma obowiązek przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

 

Czy można ubiegać się zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową?

Tak. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową wówczas, gdy kończy im się wiza lub upływa termin pobytu na podstawie ruchu bezwizowego.

 

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 10

Polski na wakacje

W czasie wakacji Fundacja dla Somalii zaprasza na lekcje języka polskiego. Zajęcia organizowane dla odpowiednio licznej grupy osób – warto zatem zgłosić się razem z kilkorgiem znajomych zainteresowanych nauką polskiego. Z chętnymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Fundacji, w Warszawie na ul. Brackiej 18/63 (II piętro). Więcej informacji można uzyskać za pomocą poczty elektronicznej : biuro@fds.org.pl lub telefonicznie pod numerem 22 658 04 87.

Bezpłatne lekcje angielskiego i polskiego dla dorosłych w Centrum Wielokulturowym

Centrum Wielokulturowe w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne lekcje języka polskiego oraz angielskiego (z lektorem z USA). Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy, zarówno w godzinach porannych (10:30 – 12:00), jak i popołudniowych (18:00 – 19:30), w Centrum Wielkokulturowym na ulicy Jagiellońskiej 54. Lekcje rozpoczną się 31 lipca 2017 i będą trwały do końca wakacji, tzn. 31 sierpnia 2017. Chętni do nauki powinni najpierw zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej grupy zaawansowania. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25, 26 i 27 lipca. Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną możliwe są za pomocą formularza internetowego.

Poradnik dla pracujących cudzoziemców

Fundacja EWL, zajmująca się rekrutacją i obsługą zatrudnienia pracowników z rynków wschodnich (głównie Rosji i Ukrainy) stworzyła poradnik dla cudzoziemców na polskim rynku pracy. Zawiera on informacje dotyczące sposobów i miejsc szukania pracy, udziału w procesie rekrutacyjnym, legalizacji pracy i pobytu w Polsce czy praw i obowiązków pracownika.

Darmowy poradnik dostępny jest do pobrania tutaj.

Zezwolenie na pracę w jeden dzień

Od 3 lipca 2017 r. zezwolenie na pracę cudzoziemca będzie można uzyskać podczas jednej wizyty również w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Zezwolenie na pracę w jeden dzień jest już wydawane od października ubiegłego roku w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, od 3 kwietnia w delegaturze w Siedlcach oraz od 8 maja w Ciechanowie. Aby uzyskać zezwolenie w jeden dzień, pracodawca musi złożyć komplet wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad umawiania na złożenie wniosku oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod numerem telefonu całodobowej automatycznej infolinii Wydziału Spraw Cudzoziemców 22 695 67 70 lub na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jarmark dominikański w Gdańsku

W dniach od 29 lipca do 20 sierpnia 2017 roku, w Gdańsku odbędzie się słynny Jarmark św. Dominika. W programie Jarmarku znajdziemy obchodzone 30 lipca XXII Święto Chleba, a także koncerty, wystawy, warsztaty czy konkursy. Więcej informacji można uzyskać na stronie : http://jarmarkdominika.pl/ , gdzie do pobrania znajduje się program Jarmarku.

Muzyka Chopina w Parku Łazienkowskim

Jak co roku, latem Łazienki Królewskie w Warszawie rozbrzmiewają muzyką Fryderyka Chopina. W ramach 58 Sezonu Koncertów Chopinowskich, od 14 maja do końca września, co niedzielę, o godzinie 12.00 i 16.00 odbywają się recitale światowej sławy pianistów z Polski, Litwy, Japonii, Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych. Wstęp na koncerty jest wolny. Więcej informacji na temat artystów i ich repertuaru znaleźć można na stronie internetowej Łazienek Królewskich.

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 9

Noc Muzeów – 20/21 maja

20 maja będzie można odwiedzać muzea, galerie i inne instytucje kultury w godzinach wieczornych i nocnych. Wstęp do większości placówek będzie bezpłatny, a dodatkowo wiele z nich zaoferuje przybywającym dodatkowe atrakcje: koncerty, warsztaty, konkursy i wykłady. Noc Muzeów jest organizowana we wszystkich największych polskich miastach. Program tej imprezy w Warszawie i okolicach można znaleźć tutaj: http://bit.ly/2pNSCxF. O tym, co się będzie działo w innych miastach, można się dowiedzieć na portalu historia.org: http://bit.ly/2qUq1GQ. Informacje o wydarzeniach Nocy Muzeów są też dostępne na Facebooku. Uwaga: W Krakowie Noc Muzeów odbędzie się wcześniej – 19 maja 2017 roku.

Nowy punkt informacyjny dla cudzoziemców w Warszawie

11 maja 2017 roku został uruchomiony nowy punkt informacyjny dla cudzoziemców na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Punkt mieści się na antresoli w hali głównej dworca i jest otwarty w dni robocze w godzinach 9.00–19.00. U pracowników punktu można uzyskać porady dotyczące warunków pobytu i pracy w Polsce, wskazówki na temat miejsc użyteczności publicznej w Warszawie, a także bieżącą pomoc w aklimatyzacji w nowym miejscu. Punkt powstał w ramach nowego projektu społecznego Fundacji Wspierania Migrantów na Rynku Pracy „EWL” – „Migrant Stacja”. Kontakt do Fundacji: e-mail: kontakt@fundacjaewl.pl

Poradnik dla cudzoziemców mieszkających w Poznaniu

Poznański Migrant Info Point opublikował miniporadnik dla cudzoziemców. Opracowano w nim 10 tematów związanych z legalizacją pobytu, edukacją, pracą, systemem socjalnym, ubezpieczeniami, a także kartą PEKA i wymianą prawa jazdy. Szerzej opisano w nim warunki pobytu czasowego, stałego oraz otrzymania obywatelstwa. Wyjaśniona także, jak uzyskać zameldowanie oraz czym jest numer PESEL i czemu służy. Cześć poradnika poświęcona jest komunikacji miejskiej w Poznaniu – temu, jak działa transport publiczny, jaki jest system opłat i jak zalegalizować prawo jazdy uzyskane za granicą. Poradnik jest dostępny w języku polskim, angielskim i rosyjskim, w wersji elektronicznej i drukowanej. Bezpłatną wersję drukowaną można otrzymać w Migrant Info Point (Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pok. 421) oraz w Urzędzie Miasta Poznania. Publikacje elektroniczne można pobrać tutaj.

Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”

W dniach 10–23 maja w Poznaniu odbywa się 10. edycja festiwalu Ukraińska Wiosna – jednego z największych festiwali kultury ukraińskiej w Polsce. W programie imprezy są pokazy filmów, koncerty, dyskusje, spotkania z ukraińskimi artystami i warsztaty. Więcej informacji na stronie festiwalu.

Rzecznicy praw konsumentów

Rzecznicy praw konsumentów to osoby (instytucje), do których można się zwrócić w przypadku naruszenia prawa konsumenckiego przez sprzedawców różnego rodzaju towarów lub usług. Na przykład wówczas, gdy sprzedawca nie chce przyjąć zwrotu wadliwego towaru lub gdy operator sieci telefonicznej nie chce uwzględnić reklamacji w sprawie niewłaściwie naliczonych opłat za użytkowanie telefonu. U miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów można uzyskać bezpłatną poradę oraz pomoc w napisaniu oficjalnej skargi w indywidualnej sprawie. Przez wyszukiwarkę na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php) można odnaleźć punkty porad konsumenckich w danym mieście. W samym Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów można też szukać pomocy w przypadkach, gdy naruszanie praw konsumentów przez daną firmę dotyczy większej grupy ludzi.

 

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 8

Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych

„Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych” to nowa broszura informacyjna dla cudzoziemców wydana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Przedstawiono w niej procedurę, przez którą przechodzą osoby poszkodowane w wyniku przestępstwa oraz oskarżone o popełnienie przestępstwa, zwracając uwagę na takie kwestie jak dostęp do tłumacza czy zagrożenie otrzymaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (czyli konieczności opuszczenia Polski). Dokładniej opisano też wykroczenia, które ze swej natury dotyczą tylko cudzoziemców – nielegalne przekroczenie granicy, przebywanie w Polsce wbrew przepisom i nielegalne wykonywanie pracy. Poruszono również istotne dla cudzoziemców szczególne przypadki przemocy – przemoc domową oraz przemoc na tle rasowym, etnicznym i religijnym.

Broszury dostępne są w wersji drukowanej i elektronicznej w czterech wersjach językowych: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim.

Plany zmian prawnych dotyczących pracy cudzoziemców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. Jedną z tych zmian będzie możliwość zatrudniania obywateli państw trzecich (spoza UE) w charakterze pracowników sezonowych przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta. Utrzymana zostanie możliwość wykonywania pracy na podstawie oświadczeń przez obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. System oświadczeń zostanie jednak zmieniony w kierunku likwidacji nadużyć – pracodawca będzie musiał poinformować władze o tym, czy cudzoziemiec podjął pracę na podstawie wydanego przez niego oświadczenia. Wprowadzona będzie też możliwość odmowy zarejestrowania oświadczenia. Za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia będzie trzeba wnieść opłatę w wysokości 30 złotych.

Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy przewidziano także inne ułatwienia w podejmowaniu pracy w Polsce – zwolnienie z tzw. testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Planowane zamiany przewidują także uznanie za legalną pracy wykonywanej w okresie oczekiwania na pozwolenie na pracę lub na pobyt i pracę w Polsce. Będzie to możliwe w sytuacji cudzoziemca, który będzie pracował na umowę o pracę, a pracodawca będzie chciał taką umowę kontynuować.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Natomiast do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych. Więcej informacji na stronie: https://biturl.io/VtRXV1

Święta religijne a praca i nauka

W Polsce dni świąt religijnych obchodzonych przez członków Kościoła rzymskokatolickiego są ustawowo wolne od pracy. Osoby należące do innych kościołów i związków wyznaniowych mają prawo uzyskać zwolnienie z pracy lub zajęć dydaktycznych na czas obchodzenia swoich świąt. Dni te będzie jednak trzeba odpracować. Z wnioskiem o udzielenie dni wolnych należy zwrócić się do pracodawcy lub władz szkolnych nie później niż 7 dni przed danym świętem.

10. Przegląd Kina Rosyjskiego

W dniach 31.03. – 02.04.2017 w warszawskim kinie Świt odbędzie się przegląd kina rosyjskiego, w trakcie którego będzie można zobaczyć najciekawsze rosyjskie filmy z ostatnich kilku lat. W programie znajduje się między innymi najnowszy film Nikity Michałkowa „Udar słoneczny”. Więcej informacji na stronie kina Świt: http://warsawnow.pl/10-przeglad-kina-rosyjskiego/

 

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 7

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Od 1 stycznia 2017 posiadacze Karty Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na osiedlenie się w Polsce. Dotyczy to jedynie osób, które starają się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka. O przyznanie pomocy finansowej można się starać przez trzy miesiące od momentu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, bez względu na to, jakie inne dochody ma cudzoziemiec. Wniosek składa się do Wojewody, natomiast pieniądze będą wypłacane przez starostwo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Świadczenie jest przyznawane osobie posiadającej kartę oraz jej małoletnim dzieciom i małżonkowi. Przez pierwsze trzy miesiące wysokość wsparcia wynosi równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku złożenia wniosku na każdą z tych osób (w 2017 roku minimalna płaca to 2 tysiące złotych). W kolejnych sześciu miesiącach świadczenie zostanie podwyższone do 60 procent. Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/2kgsMfv

Szkolenie o zmianie przepisów w Karcie Polaka

Polskie Forum Migracyjne i Instytut Spraw Publicznych zapraszają cudzoziemców i cudzoziemki na szkolenie na temat zmiany przepisów dotyczących Polaka. Odbędzie się ono 16 lutego 2017 w Warszawie, w Domu Ukraińskim (ul. Zamenhofa 1) w godzinach 17.30–19.30. Szkolenie jest bezpłatne. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej: http://www.isp.org.pl/konferencje,1119,512.html

„Moja Firma w Polsce” – szkolenie dla cudzoziemców

W dniach 16–17 lutego 2017 roku w siedzibie Fundacji Instytut Spraw Publicznych odbędzie się szkolenie dla cudzoziemek i cudzoziemców, którzy planują rozpocząć w Polsce własny biznes. W trakcie szkolenia będzie można będzie dowiedzieć się, jak zarejestrować własna firmę w Polsce, którą formę organizacyjno-prawną wybrać, jak zdobyć dofinansowanie na rozwój firmy i przygotować dobry biznesplan. Szkolenie jest bezpłatne. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej: http://www.isp.org.pl/konferencje,1119,511.html

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich

Od kilku miesięcy w strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych działa Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich, na którego czele stanął Jurij Kariagin. Związek działa na rzecz przestrzegania praw pracowniczych pracowników przyjeżdżających z Ukrainy, podejmuje interwencje w przypadkach nadużyć lub nieuczciwości ze strony pracodawcy. Uruchomił też portal internetowy, na którym zamieszczane będą informacje przydane dla osób zatrudnionych w różnych branżach: na budowach, jako opiekunowie dzieci lub osób starszych, w rolnictwie itp. Planowane jest stworzenie także rosyjskojęzycznej wersji portalu. Ze związkiem można się skontaktować przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej: https://goo.gl/m9KsjT

Wieczory dla dorosłych w Centrum Nauki Kopernik

Raz w miesiącu Centrum Nauki Kopernik organizuje tak zwane Wieczory dla Dorosłych. Podczas wieczorów można zwiedzać Centrum w późniejszych godzinach (od 19.00 do 22.00), organizowane są spotkania z ekspertami, projekcje filmów czy warsztaty o charakterze popularno-naukowym. Każdy wieczór poświęcony jest innemu tematowi. Więcej informacji na temat dat i tematów wieczorów oraz zakup biletów on-line na stronie: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/wieczorydladoroslych/

200px-Centrum_Nauki__Kopernik__w_Warszawie_-_logo

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images

Bezpieczna przystań


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 6

Bezpłatne poradnictwo dla migrantów we Wrocławiu

Nomada – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego oferuje cudzoziemcom bezpłatne poradnictwo swoim biurze przy ulicy Paulińskiej 4/8 we Wrocławiu. Z porad można skorzystać poniedziałki (godz. 16:00–19:00), środy (godz. 11.00–16.00) oraz w czwartki (godz. 16.00–19.00). Wszystkich swoich klientów i sympatyków stowarzyszenie Nomada zaprasza na swoje urodziny, które odbędą się 17 grudnia 2016 roku w klubie UFF we Wrocławiu. Więcej o pracy stowarzyszenia można znaleźć na stronie http://nomada.info.pl/

Nowy informator dla cudzoziemców mieszkających w Lublinie

Stowarzyszenie Homo Faber przygotowało informator dla migrantów i migrantek skierowany do osób rozpoczynających życie w Lublinie. Jest to zestaw najważniejszych informacji o życiu w Polsce i Lublinie. Można w nim znaleźć informacje z zakresu prawa, pracy, szkolnictwa, zdrowia, czasu wolnego czy transportu. Informator jest napisany prostym, przystępnym językiem, ma również przyjemną szatę graficzną. Został wydany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej. W wersji elektronicznej dostępny jest na tej stronie https://goo.gl/ktWwlh.

Oddziały przygotowawcze w szkołach dla dzieci cudzoziemskich

Od 9 września 2016 wprowadzona została możliwość tworzenia w polskich szkołach oddziałów przygotowawczych dla dzieci przybywających z zagranicy (cudzoziemskich i polskich). W oddziałach tych miałyby się czasowo uczyć dzieci, które nie znają języka polskiego na tyle, aby móc korzystać z nauki tylko w języku polskim i które mają problemy z adaptacją do nowego środowiska kulturowego i edukacyjnego. Ponadto wprowadzono też nowe szczegółowe zasady przyjmowania dzieci niebędących obywatelami polskimi przez publiczne szkoły i przedszkola. Więcej na ten temat w Rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej: https://goo.gl/5b0LUI.

16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

W piątek 9 grudnia rozpocznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Jest to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka. Celem jego twórców jest popularyzacja zaangażowanego społecznie kina dokumentalnego. W programie tegorocznej edycji festiwalu znalazło się 60 filmów z całego świata. Pokazom będą towarzyszyły spotkania z twórcami i bohaterami prezentowanych obrazów, debaty z udziałem ekspertów i obrońców praw człowieka, wykłady oraz warsztaty. Festiwal potrwa do czwartku 15 grudnia. WATCH DOCS to wspólne przedsięwzięcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Społecznego Instytutu Filmowego oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Bilety na festiwal są bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.watchdocs.pl.

Obraz znaleziony dla: watchdocs

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images

Bezpieczna przystań


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 5

 

Karta Polaka – zmiany od 2 września

W dniu 2 września 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o Karcie Polaka ułatwiające osiedlenie się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą mogli wystąpić o zezwolenie na pobyt stały i kartę pobytu stałego bez konieczności wnoszenia opłat skarbowych, zaś po roku pobytu stałego na podstawie posiadanej Karty Polaka będą mogli ubiegać się o polskie obywatelstwo. Pobyt ten powinien być nieprzerwany. Dodatkowym warunkiem, jaki należy przy tym spełnić, jest potwierdzona certyfikatem znajomość języka polskiego. Certyfikat taki wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu egzaminu. Wszelkie informacje na temat egzaminu, ośrodków egzaminacyjnych, opłat oraz terminów znajdują się na stronie internetowej: www.certyfikatpolski.pl. Od stycznia 2017 roku wejdą w życie kolejne przepisy ustawy o Karcie Polaka, dotyczące między innymi pomocy finansowej.

 

Obowiązki i prawa ucznia cudzoziemskiego w szkole

Mieszkające w Polsce dzieci cudzoziemskie mają obowiązek uczęszczania do szkoły. Nauka w szkołach publicznych jest dla nich bezpłatna do ukończenia 18 roku życia lub szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci, które nie znają języka polskiego lub mają z nim trudności, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej pomocy w nauce języka, a także do wsparcia tak zwanego asystenta kulturowego. Asystent to osoba znająca język i kulturę kraju pochodzenia dziecka, której rolą jest ułatwienie uczniowi cudzoziemskiemu zaadaptowania się w szkole.

W polskich szkołach nauczana jest religia. W praktyce jest to najczęściej religia rzymsko-katolicka, istnieje jednak możliwość organizacji nauki religii innych wyznań, które są w Polsce oficjalnie zarejestrowane (np. religii grekokatolickiej, prawosławnej, protestanckiej czy islamu). Nauka religii jest dobrowolna – na początku roku szkolnego trzeba zgłosić chęć udziału dziecka w takich lekcjach. O zorganizowanie dodatkowych lekcji języka polskiego, lekcji religii lub zatrudnienie asystenta kulturowego należy zwrócić się do dyrektora danej szkoły. W razie trudności można poprosić o pomoc pracowników organizacji pozarządowych, takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka lub Fundacja Forum Migracyjne.

 

Łączenie rodzin cudzoziemców – nowe publikacje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Publikacja „Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i Praktyka” skierowana jest do cudzoziemców, którzy chcą sprowadzić do Polski swoją rodzinę. Broszura składa się z dwóch głównych części: „Prawo” i „Praktyka”. W pierwszej części omówione zostały przepisy polskiego prawa dotyczące procedury łączenia rodzin. Na część drugą składają się wywiady z osobami, które zajmują się tym zagadnieniem w swojej pracy codziennej: dyrektorką Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz doradczynią integracyjną z Fundacji Helsińskiej. Rozmowy te koncentrują się wokół praktycznych zagadnień związanych z przechodzeniem przez procedurę łączenia rodzin. Osoby udzielające wywiadów dają cudzoziemcom konkretne wskazówki i porady, dzięki którym skomplikowana procedura administracyjna może przebiec sprawniej. W załącznikach do publikacji znajdują się odsyłacze do aktów prawnych, publikacji i multimediów dotyczących tematyki podjętej w publikacji. Czytelnicy znajdą tam też adresy wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce oraz organizacji pozarządowych, które oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawną i integracyjną.

 

36. Warszawski Festiwal Filmowy już wkrótce

Warszawski Festiwal Filmowy to jedna z najważniejszych imprez filmowych w Europie Środkowej. Odbywa się zawsze na początku października – w tym roku w dniach od 7 do 16 października. Na festiwalu prezentowane są najciekawsze filmy z całego świata w oryginalnych wersjach językowych z napisami po polsku oraz po angielsku. Więcej informacji oraz program Festiwalu można znaleźć na stronie: http://wff.pl/about-wff/about-wff.

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images

Bezpieczna przystań

 


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 4

 

Nowa formuła udzielania informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

Dnia 4 lipca 2016 Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił dwie infolinie dla cudzoziemców. Infolinia automatyczna pod numerem (22) 695 67 70 jest czynna całą dobę i można na niej odsłuchać informacji na temat procedur zaproszenia cudzoziemca do Polski, uzyskiwania zezwolenia na pobyt i pracę oraz zezwolenia na pracę. Druga infolinia, o numerze (22) 695 67 73, jest obsługiwana przez konsultantów. Można do nich zadzwonić w poniedziałki w godzinach 10:00–– 16:00, a w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 14:00. Stworzono także możliwość zadawania pytań za pomocą poczty elektronicznej. Pytania dotyczące pozwolenia na pracę należy wysyłać na adres: ozp@mazowieckie.pl, zaś pytania odnośnie obywatelstwa i repatriacji na adres: obywatelstwo@mazowieckie.pl. Z kolei wszystkie pytania, które dotyczą pozwolenia na pobyt w Polsce, wiz, wymiany kart pobytu, dokumentów cudzoziemca i zapraszania cudzoziemca do Polski, należy kierować na adres: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl. Wprowadzona została także możliwość sprawdzania statusu sprawy ma stronie: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWSC/pl. Aby móc to zrobić, należy mieć login i hasło. Jeśli dana osoba nie posiada hasła i loginu, może  wysłać e-mail na adres: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl i podać następujące dane: numer sprawy, pełne imię i nazwisko (zgodnie z paszportem) oraz datę urodzenia.

Więcej informacji na stronie: http://goo.gl/pVEAiX.

 

Czasowe zmiany na polskich granicach

 

Od 4 lipca 2016 roku zawieszone zostają umowy o małym ruchu granicznym miedzy Polską a Rosją i Ukrainą. Oznacza to, że od tego dnia obywatele Ukrainy i Federacji Rosyjskiej nie będą mogli przekroczyć granicy Polski na podstawie dokumentu małego ruchu granicznego. Ponadto przywrócona została także kontrola na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, czyli na granicach Polski z Litwą, Słowacją, Czechami i Niemcami. Zmiany te mają charakter tymczasowy i są związane z lipcowym szczytem NATO w Warszawie oraz Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w dniach 25–31 lipca 2016 roku w Krakowie.

 

Lato z językiem polskim

 

Przez całe lato cudzoziemcy mogą praktykować język polski pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 16.00–17.30 w Klubokawiarni Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Wielokulturowego: http://cw.org.pl/. Chętni mogą też dołączyć do grupy na Facebooku: https://goo.gl/EpXdi4.

 

Gdański Model Integracji Imigrantów

 

Miasto Gdańsk przyjęło Model Integracji Imigrantów. Jest to dokument wyznaczający kierunki działania na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Trójmieście. Zapowiedziano między inny powołanie Miejskiego Zespołu ds. Dyskryminacji, który zajmować się będzie przeciwdziałaniem i reagowaniem na dyskryminację cudzoziemców i rasizm. Więcej informacji na ten temat można znaleźć stronie urzędu miasta: http://goo.gl/ZXJATh.

 

Wielokulturowe StreetParty w Warszawie

 

W ostatnią niedzielę sierpnia (28.08.2016) w Warszawie odbędzie się Wielokulturowe Street Party. Jest to coroczny festiwal uliczny, podczas którego odbywają się pokazy tańców, koncerty, wykłady i warsztaty. Sprzedawane są też wyroby i dania z różnych stron świata. Przygotowania do festiwalu można śledzić na Facebooku: https://goo.gl/Syp2m8. Pomysły i sugestie dotyczące tej imprezy można wysłać do organizatorów na adres: streetparty@kontynent.waw.pl.

streetparty

Zdjęcie ze strony organizatora

 

Masz pytanie odnośnie newslettera? Chcesz zaproponować ciekawy temat? Napisz: a.mikulska[ad]hfhr.org.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

images

Bezpieczna przystań


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 3

 

Program „Rodzina 500+” także dla cudzoziemców

W kwietniu ruszył program Rodzina 500+, w ramach którego można otrzymać świadczenia pieniężne na dzieci. Mogą z niego skorzystać także cudzoziemcy, którzy mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” oraz ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. O pieniądze mogą też starać się obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, że cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce wraz ze swoją rodziną.

Program „Rodzina 500+” wspiera przede wszystkim rodziny mające dwoje lub więcej dzieci oraz rodziny najuboższe. Świadczenie w wysokości 500 złotych jest przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko wychowywane przez daną rodzinę. Uwaga: Rodzina to nie tylko małżonkowie i ich biologiczne dzieci, ale także dzieci adoptowane i inne pozostające na ich utrzymaniu (np. dzieci z poprzednich związków). To także samodzielny rodzic z dzieckiem (dziećmi) czy pary żyjące razem bez ślubu, wychowujące razem dzieci.

Pieniądze na pierwsze oraz jedyne dziecko są przyznawane tylko wtedy, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 złotych netto na osobę (lub 1200 złotych netto, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne). Uwaga: Świadczenie można otrzymać tylko na dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Jednak do obliczenia dochodu rodziny można włączyć też starsze dziecko, mające do 25 lat, pod warunkiem, że uczy się i pozostaje na utrzymaniu rodziny.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pieniędzy z programu „Rodzina 500+” można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. Przyznane wówczas świadczenie będzie naliczane za okres od kwietnia 2016 roku. Można też złożyć wniosek po 1 lipca 2016 roku, ale wówczas świadczenie będzie naliczane od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Świadczenie przyznane w tym roku będzie wypłacane do 30 września 2017 roku. Potem będzie trzeba złożyć kolejny wniosek.

Wnioski w formie papierowej można składać w różnych miejscach: w urzędzie gminy (dzielnicy), w której się zamieszkuje, za pośrednictwem Poczty Polskiej, a nawet w niektórych przedszkolach i szkołach. Formularz wniosku można dostać w urzędzie gminy lub ściągnąć ze strony Poczty Polskiej: http://www.pocztapolskarodzina.pl/#wnioski. Wniosek w formie elektronicznej można złożyć na przykład za pomocą portalu http://empatia.mrpips.gov.pl/ lub poprzez banki – korzystając z bankowości elektronicznej. Jest to najczęściej wybierana metoda składania wniosków.

Wypełnienie wniosku o świadczenie tylko na drugie i kolejne dzieci jest bardzo proste. Wymagane jest jedynie podanie informacji o osobach wchodzących w skład rodziny. W formularzu znajduje się także rubryka na PESEL. W przypadku, gdy cudzoziemiec go nie posiada, trzeba wpisać w to miejsce numer dowodu tożsamości.

Składając wniosek o pieniądze na jedyne lub pierwsze dziecko, należy złożyć dokumenty zaświadczające o wysokości dochodu. Uwaga: Dochód należy obliczyć na postawie dochodów osiągniętych w 2014 roku. Osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą PIT (podatek od osób fizycznych), nie muszą dołączać formularza PIT, bo informacje te będą sprawdzane bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Jeżeli jednak uzyskuje się dochody opodatkowane inaczej, to wówczas należy przedstawić stosowne oświadczenie:

– Oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające podatkowi PIT (np. stypendia doktoranckie i habilitacyjne, alimenty)

– Oświadczenie o dochodach faktycznie uzyskiwanych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym

– Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Informacje dodatkowe

Pieniądze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500+” nie są opodatkowane. Otrzymuje się je przelewem na konto albo gotówką – w zależności od tego, jaką formę wybierze wnioskodawca. Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

 

brothers-457237_640


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców nr 2

Nowe publikacje

Na początku 2016 roku ukazały się nowe publikacje dla cudzoziemców. Jedną z nich jest poradnik ABC przedsiębiorczości dla osób chcących założyć firmę w Polsce. Można tam znaleźć praktyczne informacje na temat obowiązujących w Polsce przepisów, a także dowiedzieć się, jak przygotować dobry biznesplan i zadbać o marketing firmy. Poradnik przygotowała Fundacja dla Somalii i jest on dostępny na stronie tej organizacji. Z kolei Instytut na rzecz Państwa Prawa opublikował instruktaż dla zagranicznych studentów, którzy chcą się starać o zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w celu studiowania Instruktaż ma trzy wersje językowe (polską, angielską, ukraińską) i można go pobrać ze strony IPP.

Ruszyły zapisy do przedszkoli

W marcu rozpoczyna się w Warszawie rekrutacja do publicznych przedszkoli. Aby zapisać dziecko do przedszkola, trzeba wypełnić wniosek w formie elektronicznej i zarejestrować go na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu Miasta. Następnie trzeba ten wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do wybranego przedszkola. Osoba, która nie ma dostępu do komputera, musi poprosić o wniosek w przedszkolu, a następnie wypełnić go odręcznie. Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców. Ze względu na dużą liczbę chętnych nie zawsze uda się otrzymać miejsce w wybranym przedszkolu. Dlatego we wniosku dobrze jest wskazać kilka placówek przedszkolnych, do których mogłoby chodzić dziecko. Przedszkole wpisane we wniosku jako pierwsze ma liście, nazywa się przedszkolem pierwszego wyboru i do niego zanosi się wniosek. Wyniki rekrutacji ogłaszane są w kwietniu. Zazwyczaj przedszkola wywieszają w budynku listy z nazwiskami dzieci, które dostały się do danej palcówki. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny do godziny 13.00. Jeżeli dziecko zostaje dłużej, rodzice muszą za to płacić. W Warszawie jest to kwota 1 zł za godzinę. Płatne są także posiłki, które dziecko dostaje w przedszkolu.

Zmiany w prawie

11 lutego 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Wymieniono w nim dwa zawody, w przypadku których wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty (chodzi o informacje dotyczące testu rynku pracy). Te zawody to kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego.Rozporządzenie wymienia także przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Doradca integracyjny radzi

Warto robić dla siebie kopie wszystkich dokumentów, jakie składamy do urzędów – a więc wypełnionych wniosków, formularzy, załączników itp. Składając dokumenty osobiście w urzędzie, można prosić o potwierdzenie przyjęcia. Wówczas osoba przyjmująca dokumenty przystawia pieczątkę z napisem „wpłynęło” i datą. Wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem, należy także zachowywać potwierdzenia nadania tych dokumentów. Będą one przydane w sytuacji, gdy przesyłka się zagubi. Wszystkie dokumenty i ich kopie należy oczywiście przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby nie uległy zniszczeniu lub kradzieży.

Co to jest…?

Brutto/netto – wynagrodzenie brutto to kwota, jaką zarabiamy, ale przed potrąceniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Ta właśnie kwota jest napisana w umowie o pracę lub umowie zleceniu. Po odjęciu składek i podatku otrzymujemy kwotę wynagrodzenia netto – a więc sumę, którą otrzymamy do ręki lub która wpłynie na nasze konto w banku.

Kultura/Wydarzenia społeczne

Ze względu na obchodzony 8-ego marca Międzynarodowy Dzień Kobiet początek marca to czas, kiedy zwykle odbywa się w Polsce wiele wydarzeń dotyczących kobiet. Jednym z nich jest Manifa – marsz na ulicach Warszawy i innych miast, organizowany przez środowiska feministyczne i równościowe. Jego celem jest nagłośnienie problemów, z jakimi na co dzień spotykają się w Polsce kobiety, także cudzoziemki.

manifa

Zdjęcie ze strony organizatorów


POLONEWs

Newsletter dla cudzoziemców

Nr 1

 

Wiadomości z Polski

Poradnictwo prawne, nauka języka polskiego, centra informacyjne i doradztwo zawodowe to tylko niektóre możliwości pomocy, z jakiej mogą korzystać obywatele krajów trzecich mieszkający w Polsce. W drugiej połowie 2015 roku rozpoczęła się realizacja szeregu projektów, współfinansowanych ze środków Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji [FAMI] oraz budżetu państwa, których celem jest bezpośrednie wsparcie cudzoziemców mieszkających w Polsce. Projekty te prowadzone są głównie przez organizacje pozarządowe, a udział w nich jest zazwyczaj bezpłatny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oferuje cudzoziemcom pomoc prawną i integracyjną, a także rozmaite materiały informacyjne w różnych językach. Fundacja Polskie Forum Migracyjne wspiera cudzoziemki, które są matkami, a Fundacja Instytut Innowacji proponuje program wsparcia dla pracujących w Polsce Ukrainek.

Prawnik radzi

Starania o otrzymanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce warto rozpocząć już na miesiąc przed dniem, w którym skończy się dotychczasowe pozwolenie na pobyt lub wiza. Czas ten jest potrzebny, aby przeprowadzić „test rynku pracy”. Zgodnie z polskim prawem pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi zgłosić ten fakt do urzędu pracy. Wówczas urząd pracy sprawdza, czy wśród zarejestrowanych w danym urzędzie bezrobotnych Polaków nie ma osoby, która mogłaby być zatrudniona na tym stanowisku. Taki test trwa 14 lub nawet 21 dni. Gdy test rynku pracy będzie pozytywny (to znaczy wykaże, że nie ma innej osoby, która może być zatrudniona na tym stanowisku) urząd pracy wydaje odpowiednie zaświadczenie. Jest ono jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na pracę i pobyt w Polsce.

Pamietaj, że …

Wysokość wynagrodzenia to jedyny element umowy o pracę cudzoziemca przebywającego w Polsce czasowo, który można zmienić bez konieczności uzyskania nowego pozwolenia na pracę. Wszelkie inne zmiany, takie jak zmiana pracodawcy i stanowiska pracy, wymagają ponownego ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy.

Zmiany w prawie

Od dnia 1 października 2015 roku zmieniły się wysokości kwot uprawniających do świadczeń socjalnych. W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to dochód nieprzekraczający 634 złotych miesięcznie. W przypadku rodziny jest to kwota 514 zł na jedną osobę. Zmiany te dotyczą bezpośrednio cudzoziemców starających się o pobyt czasowy w Polsce. Muszą oni wykazać, że osiągają wyższe dochody niż te, które uprawniają do świadczeń socjalnych. Dochody te muszą też być regularne i stabilne.

Co to jest/znaczy…

Potwierdzenie nadania – niewielki dokument potwierdzający, że dana osoba wysłała danego dnia przesyłkę na dany adres. Chcąc wysłać przesyłkę „za potwierdzeniem nadania”, trzeba udać się na pocztę i wypełnić tam druk z danymi adresowymi osoby, która wysyła oraz danymi osoby/instytucji, do której list jest wysyłany. Pracownik poczty przyjmuje list i stawia stempel poświadczający, że dany list został nadany. Za dodatkową opłatą poczta oferuje usługę powiadomienia nadawcy SMS-em lub e-mailem, że przesyłka dotarła na miejsce lub że została zwrócona.

Kultura/Wydarzenia społeczne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznie działających muzeów w Polsce. Oprócz zwiedzania stałej wystawy poświęconej 1000-letniej historii Żydów mieszkających w Polsce, muzeum oferuje możliwość udziału w wielu projektach kulturalnych i edukacyjnych – koncertach, projekcjach filmowych, seminariach czy dyskusjach. Na przykład w styczniu 2016 roku odbędą się seminaria poświęcone tematyce żydowskiej w filmie oraz warsztaty dotyczące wykluczenia ze względu na religię, zaś 14 lutego otwarta zostanie czasowa wystawa „Miłość w kulturze żydowskiej”. Program wydarzeń można śledzić na stronie www.polin.pl. Muzeum mieści się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej Warszawy, przy ulicy Anielewicza 6.

POLiN_budynek_fot_maciej_jezyk_004_0

Zdjęcie ze strony muzeum Polin

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.