Feminizacja migracji: więcej kobiet migruje czy więcej o nich mówimy?

Od przeszło dwóch dekad naukowcy zajmujący się migracją mówią o nowym charakterze migracji i wzroście proporcji migrujących kobiet w stosunku do mężczyzn. Tymczasem  dr Maria Villares-Varela z Oxford Department of International Development uważa, że ta feminizacja migracji to w istocie nie zmiana wzorców migracyjnych ale pojawienie się zainteresowania badaczy kwestią związku między płcią a zjawiskami migracyjnymi. Nieobecność kobiet w historycznych badaniach i zbiorach danych dotyczących migracji to przede wszystkim skutek generalnej „niewidzialności” kobiet w badaniach przed 1980 rokiem, a nie dowód na to, że kobiety nie migrowały.

Według różnych analiz, procent kobiet migrujących wzrósł między rokiem 1960 a 2010 o co najwyżej 2% i jest nieproporcjonalnie niewielki w porównaniu do gwałtownego przyrostu literatury na temat kobiet i migracji od roku 1980. Powstające przekonanie o rzeczywistej feminizacji migracji jest obecnie coraz częściej podważane: kobiety od zawsze uczestniczyły w migracjach, ale były niewidoczne w badaniach, albo pojawiały się jedynie jako kobiety „zostawione w domu” przez migrujących mężczyzn. Zainteresowanie badaczy tą grupą wiązało się z wpływem teorii krytycznych, protestujących przeciwko wykluczeniu kobiet ze studiów migracyjnych. W latach 1980. i 1990. rozwój podejść feministycznych w badaniach migracyjnych prowadził do pojawienia się zainteresowania takimi kwestiami jak: wzorce migracyjne związane z płcią czy powiązania między trajektoriami migracyjnymi a relacjami miedzy płcią, pochodzeniem etnicznym i klasą. Badania te są jednak zazwyczaj skoncentrowane na pojedynczych krajach i zjawiskach.

W ramach badań prowadzonych w latach 2010-2014 w projekcie DEMIG (The Determinants of International Migration) powstała baza danych (DEMIG C2C Database) zawierająca informacje o dwustronnych przepływach migracyjnych miedzy 1946 a 2010 rokiem w krajach OECD oraz Ameryce Środkowej i Afryce Południowej w podziale na płeć, obywatelstwo, kraj urodzenia i kraj pobytu. Dane z DEMIG C2C Database pookazują że migracje w latach 1940. i 1950 nie były wcale zdominowane przez mężczyzn, ani tez później nie nastąpił wzrost liczby migrujących kobiet. Dla przykładu, w krajach OECD udział kobiety rocznych przepływach migracyjnych spadł z 49,2% w latach 1946-1950 do 48,1% w latach 2000-2010.

Źródła:

http://www.imi.ox.ac.uk/research-projects/demig

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Feminizacja migracji: więcej kobiet migruje czy więcej o nich mówimy? została wyłączona